გამოქვეყნდა სარეკომენდაციო მითითება მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის და მესამე კატეგორიის ჯგუფებისთვის მსს ფასს სტანდარტის პირველად […]

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის პრაქტიკული ტრენინგი

BS Academy გთავაზობთ მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) პრაქტიკულ ტრენინგს. კურსი გათვლილია[…]

ტრენინგი – ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის

აუდიტორული კომპანია BSConsulting იწყებს ტრეინინგს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის. ტრეინინგი განკუთნილია მეოთხე კატეგორიის კომპანიების[…]

კომპანიებისთვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება ახლოვდება

მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა ახლოვდება ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში განხორციელებულ რეფორმისა[…]

საწარმოს კატეგორია და ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართელოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად 2019 წლიდან ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას იწყებენ III[…]