აუდიტორული მომსახურება

კერძო სექტორი, საჯარო სექტორი, საგადასახადო აუდიტი

საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება-აღდგენა, საერთაშორისო სტანდარტების დადგენა

ფინანსური მომსახურება

ფინანსური ანალიზი, ბიზნეს რისკების შეფასება, საფინანსო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა

საკონსულტაციო მომსახურება

ინვენტარიზაცია, ბიუჯეტირება, საინვესტიციო პროექტების შეფასება

საგასახადო მომსახურება

კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში, დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა, საგადასახადო დავების წარმოება

6

შიდა პროცესები

შიდა ორგანიზაციული კონტროლებისა და პროცესების კვლევა, დანერგვა და ანალიზი

საჯარო მომსახურება

საჯარო სექტორის აუდიტორული მოსახურება

აუდიტორული კომპანია BS Consulting

დაკომპლექტებულია სერთიფიცირებული აუდიტორებით, კვალიფიციური ფინანსისტებითა და იურისტებით. ჩვენი კომპანიისის მუშაობის სპეციფიკა სრულად არის მორგებული როგორც ქართული ბაზრის, ასევე საერთაშორისო კომპანიების მოთხოვნებზე

მოითხოვეთ ზარი

მოითხოვეთ ზარი და გაიარეთ უფასო კონსულტაციები ჩვენს ექსპერტებთან

აირჩიეთ სერვისი
1000+ კმაყოფილი კლიენტი
1000+
კმაყოფილი კლიენტიკმაყოფილი კლიენტი
ჩვენ გაგიწევთ კომპლექსურ მომსახურებას, როგორიცაა საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება, საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა, გადასახადებთან და სხვა ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებული კონსულტაცია

ჩვენ გვენდობიან

კომპლექსური მომსახურება

ჩვენ გვენდობიან

1000+ კმაყოფილი კლიენტი
ჩვენ გაგიწევთ კომპლექსურ მომსახურებას, როგორიცაა საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება, საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა, გადასახადებთან და სხვა ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებული კონსულტაცია
1000+ კმაყოფილი კლიენტი
1000+
კმაყოფილი კლიენტიკმაყოფილი კლიენტი
ჩვენთან დასაქმებული სერტიფიცირებული სპეციალისტებს გააჩნიათ მრავალწლიანი გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს  დღევანდელი ფინანსური სფეროს მოთხოვნებს და გამოწვევებს

ჩვენ გვენდობიან

ჩვენი სპეციალისტები

ჩვენ გვენდობიან

1000+ კმაყოფილი კლიენტი
ჩვენთან დასაქმებული სერტიფიცირებული სპეციალისტებს გააჩნიათ მრავალწლიანი გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს  დღევანდელი ფინანსური სფეროს მოთხოვნებს და გამოწვევებს